Wzór podania o pracę dla Kierowcy kat. C


Wzór podania o pracę Kierowca kat. CPodanie o pracę jest dokumentem aplikacyjnym, który można wykorzystać starając się o zatrudnienie u pracodawcy, który nie prowadzi aktualnie procesu rekrutacji. Szablon podania o pracę dla Kierowcy kat. C został opracowany z myślą o osobach posiadających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Mile widziani są na tym stanowisku kandydaci odpowiedzialni, samodzielni, systematyczni i sumienni.


Pobierz CV Kierowca kat. C


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Kierowcy kat. C:

Wzór CV Kierowca kat. C

Wzór listu motywacyjnego Kierowca kat. C


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Kierowcy kat. C:

1. Nagłówek dokumentu winien zawierać miejscowość i datę, dalej po lewej stronie dane adresowe kandydata, poniżej z prawej dane adresata pisma.

2. Podanie o pracę najlepiej przynieść osobiście do pracodawcy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Gdy nie ma takiej możliwości najlepiej wysłać dokument listownie lub elektronicznie.

3. Podanie o prace jest pismem, które jest wysyłane do pracodawcy wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Dokument zawiera prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku pracy.

4. Nie należy traktować podania o pracę i listu motywacyjnego jako dwa tożsame pisma. Jest to poważny błąd i może być źle odebrany przez pracodawcę.

5. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest pisanie nieprawdy. Kłamstwo będzie szybko zauważone, a my narobimy sobie tylko wstydu.

6. Na dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

7. Aby przekonać pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną, warto w piśmie przywołać nasze atuty, cechy charakteru oraz umiejętności przydatne w nowej pracy.


Podanie o pracę Kierowca kat. C