Wzór podania o pracę dla Kierowcy Międzynarodowego


Wzór podania o pracę Kierowca MiędzynarodowyOsoby szukające pracy, nie powinny lekceważąco podchodzić do redagowania swoich dokumentów aplikacyjnych. Odpowiednie i bezbłędnie napisane podanie o pracę może stać się przepustką do rozmowy kwalifikacyjnej. Szablon podania o pracę dla Kierowcy Międzynarodowego został przygotowany z myślą o osobach legitymujących się prawem jazdy kat. C+E, którzy posługują się biegle minimum jednym językiem obcym.


Pobierz CV Kierowca Międzynarodowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Kierowcy Międzynarodowego:

Wzór CV Kierowca Międzynarodowy

Wzór listu motywacyjnego Kierowca Międzynarodowy


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Kierowcy Międzynarodowego:

1. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Dokument powinien być napisany na komputerze oraz wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.

2. Do podania dobrze jest załączyć dobrze napisane CV oraz list motywacyjny. W dokumentach tych warto napisać: historię zatrudnienia, ukończone szkoły, przebyte kursy i opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

3. Podanie o pracę zbudowane jest podobnie jak inne dokumenty aplikacyjne. Z samej góry umieszczamy nasze dane adresowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

4. Nie można traktować podania o pracę i listu motywacyjnego jako dwa podobne dokumenty. Jest to duży błąd i może zostać źle odebrany przez pracodawcę.

5. Aby przekonać pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę o pracę, warto w piśmie przywołać nasze atuty, cechy charakteru i umiejętności przydatne w pracy.

6. Nagłówek dokumentu powinien zawierać miejscowość i datę, dalej po lewej stronie dane adresowe kandydata, poniżej z prawej dane adresata pisma.

7. Redagując podanie o pracę bezwzględnie należy podać stanowisko pracy na jakie chcemy aplikować.


Podanie o pracę Kierowca Międzynarodowy