Wzór podania o pracę dla Kierownika Sklepu


Wzór podania o pracę Kierownik SklepuPodczas aktywnego poszukiwania pracy, doskonałym rozwiązaniem jest złożenie podania o pracę bezpośrednio u pracodawcy. Szablon podania o pracę dla Kierownika Sklepu został opracowany z myślą o kandydatach legitymujących się wykształceniem wyższym z zakresu zarządzania lub marketingu. Pracodawcy preferują kandydatów odpowiedzialnych, operatywnych, systematycznych, spostrzegawczych i komunikatywnych.


Pobierz CV Kierownik Sklepu


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Kierownika Sklepu:

Wzór CV Kierownik Sklepu

Wzór listu motywacyjnego Kierownik Sklepu


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Kierownika Sklepu:

1. Podanie o pracę powinno zawierać ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której adresujemy pismo jako: prezes, właściciel lub specjalista ds. rekrutacji.

2. Razem z podaniem o pracę warto napisać CV i list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć doświadczenie zawodowe, przebieg edukacji, przebyte kursy i opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

3. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Dokument powinien zawierać prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku pracy.

4. Redagując podanie o pracę bezwzględnie trzeba podać stanowisko pracy na jakie chcemy aplikować.

5. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest mijanie się z prawdą. Kłamstwo zostanie szybko zauważone, a my będziemy skreśleni już na samym początku.

6. W podaniu o pracę warto krótko i zwięźle przywołać nasze cechy charakteru, umiejętności a także przymioty, które przekonają adresata do przyjęcia nas.

7. Nagłówek pisma winien zawierać miejscowość i datę, dalej z lewej strony dane adresowe kandydata, poniżej z prawej dane adresata pisma.


Podanie o pracę Kierownik Sklepu