Wzór podania o pracę dla Magazyniera


Wzór podania o pracę MagazynierKwalifikacje przedstawione w podaniu o pracę powinny przemawiać za zatrudnieniem kandydata na stanowisku, na które aplikuje. Do podania wskazane jest dołączyć życiorys zawodowy. Szablon podania o pracę dla Magazyniera został opracowany z myślą o kandydatach posiadających wykształcenie średnie, a także doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Mile widziane są osoby odpowiedzialne, zorganizowane i systematyczne.


Pobierz CV Magazynier


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Magazyniera:

Wzór CV Magazynier

Wzór listu motywacyjnego Magazynier


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Magazyniera:

1. Podanie o pracę powinno zawierać ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której kierujemy dokument jako: prezes, właściciel lub specjalista ds. rekrutacji.

2. Aby przekonać pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę o pracę, warto w piśmie przytoczyć nasze atuty, cechy charakteru i umiejętności przydatne w nowej pracy.

3. Podanie o pracę powinno zawierać ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której kierujemy dokument jako: prezes, właściciel czy specjalista ds. rekrutacji.

4. Razem z podaniem o pracę warto napisać Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. W dokumentach tych warto napisać: doświadczenie zawodowe, przebieg edukacji, przebyte kursy i opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

5. W nagłówku dokumentu powinno się wpisać miejscowość i datę, poniżej z lewej strony własne dane adresowe, po prawej stronie natomiast wpisujemy adresata.

6. W podaniu o pracę należy krótko i zwięźle opisać nasze cechy charakteru, umiejętności a także argumenty, które przekonają adresata do zatrudnienia nas.

7. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”


Podanie o pracę Magazynier
Tagi: