Wzór podania o pracę dla Magistra Farmacji


Wzór podania o pracę Magister FarmacjiPrzed pisaniem swego podania o pracę, jego autor powinien zastanowić się nad własnymi celami i zamiarami związanymi z karierą zawodową. Szablon podania o pracę dla Magistra Farmacji został przygotowany z myślą o osobach komunikatywnych, odpowiedzialnych, obowiązkowych i samodzielnych. Pracodawcy preferują na tym stanowisku kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym farmaceutycznym i doświadczeniem zawodowym.


Pobierz CV Magister Farmacji


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Magistra Farmacji:

Wzór CV Magister Farmacji

Wzór listu motywacyjnego Magister Farmacji


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Magistra Farmacji:

1. W nagłówku dokumentu powinno się wpisać miejscowość i datę, poniżej z lewej strony własne dane adresowe, po prawej stronie natomiast wpisujemy adresata.

2. Redagując podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na przejrzystość oraz formę wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać tylko najpotrzebniejsze informacje, bez zbędnych opisów.

3. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest kłamstwo. Kłamstwo zostanie szybko wychwycone, a my będziemy skreśleni już na samym początku.

4. Podanie o pracę i list motywacyjny są to dwa różne dokumenty. Jest to duży błąd i może być źle odebrany przez pracodawcę.

5. Podanie o prace jest pismem, które jest wysyłane do pracodawcy wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Pismo powinno zawierać prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

6. Podanie o pracę zbudowane jest podobnie jak inne dokumenty formalne. Na górze umieszczamy nasze dane adresowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

7. Dokument musi także zawierać dopisek o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”


Podanie o pracę Magister Farmacji