Wzór podania o pracę dla Managera Restauracji


Wzór podania o pracę Manager RestauracjiPodanie o pracę jest jednym z dokumentów, będących podstawą do aplikowania na dane stanowisko pracy. Szablon podania o pracę dla Menadżera Restauracji został stworzony z myślą o osobach posiadających wykształcenie wyższe, przy czym pracodawcy preferują absolwentów ekonomii, zarządzania lub hotelarstwa i turystyki. Mile widziani są kandydaci odpowiedzialni, operatywni, samodzielni, posługujący się biegle przynajmniej jednym językiem obcym.


Pobierz CV Manager Restauracji


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Managera Restauracji:

Wzór CV Manager Restauracji

Wzór listu motywacyjnego Manager Restauracji


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Managera Restauracji:

1. Podanie o pracę podobne w swej konstrukcji jest do innych dokumentów. Z samej góry umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

2. Pisząc podanie o pracę bezwzględnie należy podać stanowisko pracy na jakie chcemy aplikować.

3. Razem z podaniem o pracę warto napisać Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć historię zatrudnienia, przebieg edukacji, przebyte szkolenia oraz opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

4. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę i list motywacyjny to dwa różne pisma. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest rozwinięciem CV i opisem naszych umiejętności.

5. Podanie o pracę najlepiej przynieść osobiście do pracodawcy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Gdy nie ma takiej możliwości można wysłać zestaw dokumentów listownie lub elektronicznie.

6. Podanie o prace jest pisane i roznoszone z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. W odróżnieniu list motywacyjny jest odpowiedzią na ogłoszenie pracy.

7. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Dokument powinien być napisany na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole złożyć własnoręczny podpis.


Podanie o pracę Manager Restauracji