Wzór podania o pracę dla Masażysty


Wzór podania o pracę MasażystaElementy zatrudnienia i posiadanego wykształcenie warto podkreślić w podaniu o pracę, szczególnie jeśli mogą mieć wpływ na standard wykonywanej pracy na aplikowanym stanowisku. Szablon podania o pracę dla Masażysty został stworzony z myślą o osobach legitymujących się odpowiednimi kwalifikacjami, uzyskanymi w szkole pomaturalnej, na studiach lub dzięki specjalistycznym kursom. Mile widziane jest doświadczenie w branży.


Pobierz CV Masażysta


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Masażysty:

Wzór CV Masażysta

Wzór listu motywacyjnego Masażysta


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Masażysty:

1. Na dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

2. Podanie o prace jest redagowane i wysyłane z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. List motywacyjny różni się tym, że jest on odpowiedzią na ogłoszenie pracy.

3. Dokument powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Pismo powinno być napisane na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.

4. Podobnie jak w innych dokumentach aplikacyjnych nie należy kłamać lub mijać się z prawdą. Kłamstwo zostanie szybko zauważone, a my narobimy sobie tylko wstydu.

5. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Pismo powinno zawierać prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku pracy.

6. Aby przekonać pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę o pracę, warto w piśmie przytoczyć nasze atuty, cechy charakteru i umiejętności przydatne w nowej pracy.

7. Do podania warto również dołączyć dobrze napisane Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. W dokumentach tych warto napisać: doświadczenie zawodowe, przebieg edukacji, przebyte szkolenia oraz opis naszych umiejętności potwierdzonych faktami z życia.


Podanie o pracę Masażysta
Tagi: