Wzór podania o pracę dla Nauczyciela


Wzór podania o pracę NauczycielPodanie o pracę powinno zawierać krótką prośbę o zatrudnienie na określonym stanowisku. Podanie jest dokumentem, który warto wykorzystać w przypadku, kiedy dana firma nie prowadzi otwartej aplikacji. Szablon podania o pracę dla Nauczyciela został przygotowany z myślą o osobach charyzmatycznych, odpowiedzialnych oraz sumiennych. Niezbędne do wykonywania tego zawodu jest wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne.


Pobierz CV Nauczyciel


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Nauczyciela:

Wzór CV Nauczyciel

Wzór listu motywacyjnego Nauczyciel


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Nauczyciela:

1. Na dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

2. Do podania dobrze jest załączyć profesjonalnie napisane Curriculum Vitae i list motywacyjny. W dokumentach tych warto napisać: historię zatrudnienia, przebieg edukacji, przebyte szkolenia oraz opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

3. Podanie o pracę podobne w swej konstrukcji jest do innych pism aplikacyjnych. Z samej góry umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej dane adresata pisma, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

4. Tworząc podanie o pracę należy zwrócić uwagę na estetykę oraz formę wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać tylko najpotrzebniejsze informacje, bez zbędnych opisów.

5. Podanie o pracę można wysłać listownie do pracodawcy, jednak najlepiej jest samodzielnie przynieść dokumenty do firmy, tak aby mieć możliwość wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.

6. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę i list motywacyjny to dwa oddzielne dokumenty aplikacyjne. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest rozwinięciem Curriculum Vitae i opisem naszego doświadczenia zawodowego.

7. W podaniu o pracę należy zawrzeć ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której piszemy jako: prezes, właściciel lub dyrektor.


Podanie o pracę Nauczyciel
Tagi: