Wzór podania o pracę dla Niani


Wzór podania o pracę NianiaOsoby zainteresowane zatrudnieniem w firmie, które nie prowadzi rekrutacji, mogą skorzystać z podania o pracę. Koniecznie trzeba dołączyć do niego życiorys zawodowy. Schemat podania o pracę dla Niani został przygotowany pod kątem kandydatek odpowiedzialnych, samodzielnych i kreatywnych. Mile widziane przez pracodawców są panie legitymujące się ukończeniem kursu pierwszej pomocy, posiadające doświadczenie w branży.


Pobierz CV Niania


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Niani:

Wzór CV Niania

Wzór listu motywacyjnego Niania


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Niani:

1. Podanie o prace jest pisane i wysyłane z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. W odróżnieniu list motywacyjny jest odpowiedzią na ogłoszenie pracy.

2. Podanie o pracę i list motywacyjny są to dwa różne pisma. Jest to duży błąd i może zostać źle odebrany przez przyszłego pracodawcę.

3. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Pismo powinno być napisane na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole własnoręcznie się podpisać.

4. Aby przekonać pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę o pracę, warto w piśmie przytoczyć nasze atuty, cechy charakteru oraz umiejętności przydatne w nowej pracy.

5. Podanie o pracę należy wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Pismo powinno zawierać prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

6. Podobnie jak w innych dokumentach aplikacyjnych nie należy kłamać lub mijać się z prawdą. Kłamstwo będzie szybko zauważone, a my narobimy sobie tylko wstydu.

7. Pisząc podanie o pracę bezwzględnie należy podać nazwę stanowiska pracy na jakie chcemy aplikować.


Podanie o pracę Niania
Tagi: