Wzór podania o pracę dla Ogrodnika


Wzór podania o pracę OgrodnikPodanie o pracę nie jest dokumentem wymaganym przez pracodawców, podczas procesu rekrutacyjnego. Osobiste złożenie go przez aplikującego, będzie pozytywnie odebrane przez potencjalnego pracodawcę. Szablon podania o pracę dla Ogrodnika został opracowany z myślą o osobach posiadających wykształcenie techniczne z zakresu ogrodownictwa. Mile widziane są osoby z poczuciem estetyki, samodzielne i cierpliwe.


Pobierz CV Ogrodnik


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Ogrodnika:

Wzór CV Ogrodnik

Wzór listu motywacyjnego Ogrodnik


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Ogrodnika:

1. Dokument musi również zawierać dopisek o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

2. Podanie o pracę jest podobne do innych dokumentów aplikacyjnych. Na górze umieszczamy nasze dane adresowe, poniżej dane adresata pisma, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

3. Podanie o pracę powinno zawierać ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której adresujemy pismo jako: prezes, właściciel lub dyrektor.

4. Nagłówek dokumentu winien zawierać miejscowość i datę, dalej z lewej strony dane adresowe kandydata, poniżej z prawej dane adresata dokumentu.

5. Podobnie jak w innych dokumentach aplikacyjnych nie należy kłamać lub mijać się z prawdą. Kłamstwo będzie szybko zauważone, a my narobimy sobie tylko wstydu.

6. Ważne jest aby w trakcie pisania podania o pracę nie zapomnieć podać dokładną nazwę stanowiska pracy na jakie aplikujemy.

7. Nagłówek pisma winien zawierać miejscowość i datę, dalej po lewej stronie dane adresowe kandydata, poniżej po prawej dane adresata pisma.


Podanie o pracę Ogrodnik
Tagi: