Wzór podania o pracę dla Opiekunki Starszych Osób


Wzór podania o pracę Opiekunka Starszych OsóbPodanie o pracę powinno zawierać informacje o gotowości do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Bardzo istotne jest, aby miało ono formę prośby o zatrudnienie. Szablon podania o pracę dla Opiekunki Osób Starszych został opracowany z myślą kandydatach posiadających certyfikat ukończenia odpowiednich kursów. Pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby z doświadczeniem, samodzielne, uczciwe, odpowiedzialne i zorganizowane.


Pobierz CV Opiekunka Starszych Osób


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Opiekunki Starszych Osób:

Wzór CV Opiekunka Starszych Osób

Wzór listu motywacyjnego Opiekunka Starszych Osób


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Opiekunki Starszych Osób:

1. W nagłówku dokumentu powinno się wpisać miejscowość i datę, poniżej w lewym rogu własne dane kontaktowe, po prawej stronie natomiast wpisujemy adresata.

2. Podanie o pracę podobne w swej konstrukcji jest do innych dokumentów. Na górze umieszczamy nasze dane adresowe, poniżej dane adresata pisma, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

3. Pisząc podanie o pracę należy zwrócić uwagę na przejrzystość oraz formę wypowiedzi. Dokument nie powinien być zbyt długi, ma zawierać tylko najpotrzebniejsze informacje, bez niepotrzebnych opisów.

4. Podanie o pracę i list motywacyjny są to dwa różne dokumenty. Jest to poważny błąd i może zostać źle odebrany przez przyszłego pracodawcę.

5. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Pismo powinno zawierać prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku pracy.

6. Do podania dobrze jest załączyć profesjonalnie napisane CV oraz list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć historię zatrudnienia, ukończone szkoły, przebyte kursy oraz opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

7. Pisząc podanie o pracę bezwzględnie trzeba podać stanowisko pracy na jakie chcemy aplikować.


Podanie o pracę Opiekunka Starszych Osób