Wzór podania o pracę dla Pedagoga


Wzór podania o pracę PedagogPodanie o pracę powinno posiadać formę listu oficjalnego, czyli zawierać charakterystyczne elementy budowy, takie jak: data i miejscowość, dane adresata i odbiorcy, zwroty grzecznościowe oraz własnoręczny podpis. Szablon podania o pracę dla Pedagoga został napisany z myślą o osobach posiadających wykształcenie wyższe pedagogiczne. Bardzo istotne jest również doświadczenie zawodowe i odpowiednie cechy charakteru.


Pobierz CV Pedagog


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Pedagoga:

Wzór CV Pedagog

Wzór listu motywacyjnego Pedagog


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Pedagoga:

1. Podanie o pracę najlepiej dostarczyć osobiście do pracodawcy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Gdy nie ma takiej możliwości najlepiej wysłać dokument listownie lub elektronicznie.

2. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę i list motywacyjny to dwa różne pisma. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest uzupełnieniem Curriculum Vitae i opisem naszych umiejętności.

3. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Pismo powinno być napisane na komputerze oraz wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.

4. W podaniu o pracę należy umieścić ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której kierujemy dokument jako: prezes, właściciel lub dyrektor.

5. W podaniu o pracę należy krótko i zwięźle opisać nasze cechy charakteru, umiejętności a także przymioty, które przekonają adresata do przyjęcia nas.

6. Podanie o pracę najlepiej dostarczyć osobiście do pracodawcy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Gdy nie ma takiej możliwości najlepiej wysłać zestaw dokumentów listownie lub elektronicznie.

7. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę oraz list motywacyjny to dwa oddzielne dokumenty. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest uzupełnieniem CV i charakterystyką naszych umiejętności.


Podanie o pracę Pedagog
Tagi: