Wzór podania o pracę dla Pracownika Budowlanego


Wzór podania o pracę Pracownik BudowlanyPodanie o pracę nie jest dokumentem wymaganym przy procesie rekrutacji. Szukający zatrudnienia przedkłada je wyłącznie z własnej inicjatywy. Najkorzystniej jest zrobić to osobiście, gdyż łatwiej zostać wtedy zapamiętanym. Szablon podania o pracę dla Pracownika Budowlanego został opracowany z myślą o absolwentach szkół budowlanych, posiadających doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Mile widziane są uprawnienia na maszyny ciężkie.


Pobierz CV Pracownik Budowlany


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Pracownika Budowlanego:

Wzór CV Pracownik Budowlany

Wzór listu motywacyjnego Pracownik Budowlany


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Pracownika Budowlanego:

1. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

2. Podanie o prace jest redagowane i roznoszone z własnej woli, czyli nawet wtedy kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. W odróżnieniu list motywacyjny jest odpowiedzią na ogłoszenie pracy.

3. W podaniu o pracę należy krótko i zwięźle opisać nasze cechy charakteru, umiejętności a także argumenty, które przekonają pracodawcy do zatrudnienia nas.

4. Ważne jest aby w trakcie pisania podania o pracę nie zapomnieć podać dokładną nazwę stanowiska pracy na jakie aplikujemy.

5. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

6. Podanie o pracę i list motywacyjny są to dwa różne dokumenty. Jest to poważny błąd i może zostać źle odebrany przez przyszłego pracodawcę.

7. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Pismo powinno być napisane na komputerze oraz wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole własnoręcznie się podpisać.


Podanie o pracę Pracownik Budowlany