Wzór podania o pracę dla Pracownika Produkcji


Wzór podania o pracę Pracownik ProdukcjiW przypadku, kiedy pracodawca u którego aplikujący chce pracować, nie prowadzi otwartej rekrutacji warto skorzystać z podania o pracę. Jest to dokument, w którym zawiera się prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku. Zwroty grzecznościowe w nim użyte mogą mieć formę ogólną. Schemat podania o pracę dla Pracownika Produkcji został opracowany z myślą o osobach odpowiedzialnych, sumiennych i uczciwych.


Pobierz CV Pracownik Produkcji


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Pracownika Produkcji:

Wzór CV Pracownik Produkcji

Wzór listu motywacyjnego Pracownik Produkcji


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Pracownika Produkcji:

1. Podanie o prace jest pismem, które jest wysyłane do pracodawcy wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Pismo powinno zawierać prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

2. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest mijanie się z prawdą. Kłamstwo będzie szybko zauważone, a my narobimy sobie tylko wstydu.

3. Podanie o pracę podobne w swej konstrukcji jest do innych dokumentów. Z samej góry umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

4. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę oraz list motywacyjny to dwa oddzielne dokumenty. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o zatrudnienie, a to drugie jest rozwinięciem CV i charakterystyką naszego doświadczenia zawodowego.

5. Dokument powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Pismo powinno być napisane na komputerze oraz wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole złożyć własnoręczny podpis.

6. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy pocztą elektroniczną, jednak najlepiej jest samodzielnie zanieść dokumenty do firmy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.

7. Redagując podanie o pracę bezwzględnie trzeba podać nazwę stanowiska pracy na jakie chcemy aplikować.


Podanie o pracę Pracownik Produkcji