Wzór podania o pracę dla Pracownika Socjalnego


Wzór podania o pracę Pracownik SocjalnyPodanie o pracę, podobnie jak list motywacyjny musi kończyć się klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez tego aplikacja staje się bezużytecznym świstkiem papieru. Szablon podania o pracę dla Pracownika Socjalnego przygotowano z myślą o kandydatach posiadających wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne lub socjologiczne. Pracodawcy preferują na tym stanowisku osoby zdecydowane, energiczne i odpowiedzialne.


Pobierz CV Pracownik Socjalny


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Pracownika Socjalnego:

Wzór CV Pracownik Socjalny

Wzór listu motywacyjnego Pracownik Socjalny


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Pracownika Socjalnego:

1. Dokument powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Pismo powinno być napisane na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole złożyć własnoręczny podpis.

2. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

3. Ważne jest aby pisząc podanie o pracę nie zapomnieć podać dokładną nazwę stanowiska pracy na jakie aplikujemy.

4. Podanie o pracę zbudowane jest podobnie jak inne dokumenty formalne. Na górze umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

5. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. Dokument powinien zawierać prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku pracy.

6. Podanie o prace jest redagowane i wysyłane z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. W odróżnieniu list motywacyjny jest on pisany jako odpowiedź na ogłoszenie pracy.

7. Razem z podaniem o pracę warto napisać CV i list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć historię zatrudnienia, ukończone szkoły, przebyte kursy oraz opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.


Podanie o pracę Pracownik Socjalny