Wzór podania o pracę dla Przedstawiciela Handlowego


Wzór podania o pracę Przedstawiciel HandlowyZwroty grzecznościowe użyte w podaniu o pracę powinny mieć charakter ogólny, bez konkretnych nazwisk. Szablon podania o pracę dla Przedstawiciela Handlowego został opracowany pod kątem osób posiadających wykształcenie handlowe, przy czym pracodawcy preferują wyższe. Osoby zainteresowane tym stanowiskiem powinny cechować się samodzielnością, komunikatywnością i odpowiedzialnością. Mile widziana jest oczywiście uczciwość.


Pobierz CV Przedstawiciel Handlowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Przedstawiciela Handlowego:

Wzór CV Przedstawiciel Handlowy

Wzór listu motywacyjnego Przedstawiciel Handlowy


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Przedstawiciela Handlowego:

1. Podanie o pracę należy wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. Pismo powinno zawierać prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

2. Dokument musi także zawierać dopisek o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

3. Podanie o prace jest pisane i roznoszone z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. List motywacyjny różni się tym, że jest on on pisany jako odpowiedź na ogłoszenie pracy.

4. Podobnie jak w innych oficjalnych pismach nie należy kłamać oraz mijać się z prawdą. Kłamstwo zostanie szybko wychwycone, a my będziemy skreśleni już na samym starcie.

5. Redagując podanie o pracę należy zwrócić uwagę na estetykę i formę wypowiedzi. Dokument nie powinien być zbyt długi, ma zawierać wyłącznie niezbędne informacje, bez niepotrzebnych opisów.

6. Podanie o pracę powinno zawierać ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której piszemy jako: prezes, właściciel czy specjalista ds. rekrutacji.

7. Podanie o pracę najlepiej zanieść osobiście do pracodawcy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Gdy nie ma takiej możliwości można wysłać zestaw dokumentów listownie lub elektronicznie.


Podanie o pracę Przedstawiciel Handlowy