Wzór podania o pracę dla Psychologa


Wzór podania o pracę PsychologPodanie o pracę nie jest standardowym pismem wymaganym przez pracodawców w komplecie dokumentów aplikacyjnych. Warto jednak złożyć je z własnej inicjatywy, podkreślając swoje zaangażowanie. Szablon podania o pracę dla Psychologa został opracowany z myślą o osobach posiadających wykształcenie wyższe humanistyczne. Pracodawcy wymagają od kandydatów doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. Mile widziane są osoby cierpliwe i odpowiedzialne.


Pobierz CV Psycholog


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Psychologa:

Wzór CV Psycholog

Wzór listu motywacyjnego Psycholog


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Psychologa:

1. Podanie o pracę jest podobne do innych dokumentów aplikacyjnych. Z samej góry umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej dane adresata pisma, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

2. Podanie o prace jest redagowane i wysyłane z własnej woli, czyli nawet wtedy kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. W odróżnieniu list motywacyjny jest odpowiedzią na ogłoszenie pracy.

3. Wbrew przekonaniu podanie o pracę oraz list motywacyjny to dwa różne pisma. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest rozwinięciem CV i charakterystyką naszych umiejętności.

4. Razem z podaniem o pracę warto napisać Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć doświadczenie zawodowe, ukończone szkoły, przebyte szkolenia i opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

5. W podaniu o pracę warto krótko i zwięźle opisać nasze cechy charakteru, umiejętności a także przymioty, które przekonają pracodawcy do przyjęcia nas.

6. Redagując podanie o pracę bezwzględnie trzeba podać nazwę stanowiska pracy na jakie chcemy aplikować.

7. W podaniu o pracę można umieścić ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której piszemy jako: prezes, właściciel lub dyrektor.


Podanie o pracę Psycholog
Tagi: