Wzór podania o pracę dla Recepcjonistki


Wzór podania o pracę RecepcjonistkaPodanie o pracę jest prośbą o przyjęcie na dane stanowisko pracy. Równocześnie powinno zawierać uzasadnienie tej prośby. Można je składać z własnej inicjatywy, gdyż nie jest wymagane podczas procesu rekrutacyjnego. Schemat podanie o pracę dla Recepcjonistki został opracowany z myślą o absolwentkach szkół o profilu turystyczno-rekreacyjnych. Pracodawcy preferują osoby z doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku.


Pobierz CV Recepcjonistka


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Recepcjonistki:

Wzór CV Recepcjonistka

Wzór listu motywacyjnego Recepcjonistka


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Recepcjonistki:

1. Dokument powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Pismo powinno być napisane na komputerze oraz wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.

2. Aby przekonać pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną, warto w piśmie przytoczyć nasze atuty, cechy charakteru oraz umiejętności przydatne w nowej pracy.

3. Redagując podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na estetykę oraz zwięzłość wypowiedzi. Dokument nie powinien być zbyt długi, ma zawierać tylko najpotrzebniejsze informacje, bez zbędnych opisów.

4. W nagłówku dokumentu należy wpisać miejscowość i datę, poniżej w lewym rogu własne dane adresowe, po prawej stronie natomiast wpisujemy adresata.

5. Dokument musi także zawierać dopisek o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

6. Razem z podaniem o pracę warto napisać Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. W dokumentach tych warto napisać: doświadczenie zawodowe, ukończone szkoły, przebyte kursy i opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

7. Redagując podanie o pracę bezwzględnie trzeba podać stanowisko pracy na jakie chcemy aplikować.


Podanie o pracę Recepcjonistka