Wzór podania o pracę dla Sekretarki


Wzór podania o pracę SekretarkaPisząc podanie o pracę należy pamiętać, żeby zastosować w nim prośbę o przyjęcie na określone stanowisko pracy. Można z niego skorzystać w sytuacji, kiedy aplikujący stara się o zatrudnienie w zakładzie pracy, gdzie nie jest aktualnie prowadzona rekrutacja. Schemat podania o pracę dla Sekretarki przygotowany został dla kobiet posiadających wykształcenie minimum średnie, a także doświadczenie zawodowe.


Pobierz CV Sekretarka


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Sekretarki:

Wzór CV Sekretarka

Wzór listu motywacyjnego Sekretarka


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Sekretarki:

1. Razem z podaniem o pracę warto napisać CV oraz list motywacyjny. W dokumentach tych warto napisać: historię zatrudnienia, ukończone szkoły, przebyte kursy i opis naszych umiejętności potwierdzonych faktami z życia.

2. Podobnie jak w innych dokumentach aplikacyjnych nie należy kłamać ani mijać się z prawdą. Kłamstwo zostanie szybko zauważone, a my narobimy sobie tylko wstydu.

3. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy listem, jednak najlepiej będzie samodzielnie zanieść dokumenty do firmy, tak aby mieć możliwość wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.

4. Wbrew przekonaniu podanie o pracę i list motywacyjny to dwa różne dokumenty. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest rozwinięciem Curriculum Vitae i opisem naszego doświadczenia zawodowego.

5. Dokument musi także zawierać dopisek o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

6. Podanie o pracę jest podobne do innych dokumentów aplikacyjnych. Na górze umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej dane adresata pisma, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

7. Podanie o prace jest pismem, które jest wysyłane do pracodawcy wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Dokument powinien zawierać prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku pracy.


Podanie o pracę Sekretarka
Tagi: