Wzór podania o pracę dla Serwisanta


Wzór podania o pracę SerwisantPrawidłowo napisane dokumenty aplikacyjne powinny zaowocować zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Szablon podania o prace dla Serwisanta został opracowany z myślą o osobach posiadających wykształcenie techniczne, przy czym pracodawcy preferują absolwentów wyższych uczelni. Mile widziane na tym stanowisku są także osoby cechujące się odpowiedzialnością, samodzielnością i zainteresowaniami technicznymi.


Pobierz CV Serwisant


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Serwisanta:

Wzór CV Serwisant

Wzór listu motywacyjnego Serwisant


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Serwisanta:

1. Podanie o prace jest pisane i wysyłane z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. W odróżnieniu list motywacyjny jest on pisany jako odpowiedź na ogłoszenie pracy.

2. Ważne jest aby pisząc podanie o pracę nie zapomnieć podać dokładnej nazwy stanowiska pracy na jakie aplikujemy.

3. Pisząc podanie o pracę należy zwrócić uwagę na przejrzystość oraz zwięzłość wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać tylko niezbędne informacje, bez zbędnych opisów.

4. W podaniu o pracę należy umieścić ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której adresujemy pismo jako: prezes, właściciel lub specjalista ds. rekrutacji.

5. W nagłówku dokumentu należy wpisać miejscowość i datę, poniżej w lewym rogu własne dane kontaktowe, po prawej stronie natomiast wpisujemy adresata.

6. W podaniu o pracę warto krótko i zwięźle opisać nasze cechy charakteru, umiejętności oraz przymioty, które przekonają adresata do zatrudnienia nas.

7. Ważne jest aby pisząc podanie o pracę nie zapomnieć podać dokładnej nazwy stanowiska pracy na jakie aplikujemy.


Podanie o pracę Serwisant
Tagi: