Wzór podania o pracę dla Specjalisty ds. BHP


Wzór podania o pracę Specjalista ds. BHPPrzy tworzeniu podania o pracę należy pamiętać, aby użyte w nim zwroty grzecznościowe miały ogólny charakter i nie zawierały żadnych nazwisk. Szablon podania o pracę dla Specjalisty ds. BHP został opracowany z myślą o osobach posiadających wykształcenie wyższe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy preferują na tym stanowisku osoby zaangażowane i odpowiedzialne. Mile widziana jest znajomość języka obcego.


Pobierz CV Specjalista ds. BHP


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Specjalisty ds. BHP:

Wzór CV Specjalista ds. BHP

Wzór listu motywacyjnego Specjalista ds. BHP


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Specjalisty ds. BHP:

1. Podanie o pracę należy wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. Dokument powinien zawierać prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku pracy.

2. Dokument powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Pismo powinno być napisane na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.

3. W podaniu o pracę należy krótko i zwięźle przywołać nasze cechy charakteru, umiejętności a także przymioty, które przekonają pracodawcy do przyjęcia nas.

4. Dokument musi również zawierać dopisek o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

5. Podanie o pracę można wysłać listownie do pracodawcy, jednak najlepiej będzie samodzielnie przynieść dokumenty do firmy, tak aby mieć możliwość wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.

6. Podanie o pracę jest podobne do innych oficjalnych pism. Z samej góry umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej dane adresata pisma, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

7. Do podania warto również załączyć dobrze napisane CV oraz list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć historię zatrudnienia, przebieg edukacji, przebyte szkolenia i opis naszych umiejętności potwierdzonych faktami z życia.


Podanie o pracę Specjalista ds. BHP