Wzór podania o pracę dla Specjalisty ds. Marketingu


Wzór podania o pracę Specjalista ds. MarketinguW podaniu o pracę należy umieścić prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku, a także uzasadnienie tejże prośby. Należy zrobić to w taki sposób, aby zachęcić potencjalnego pracodawcę do zaproszenia autora podania na spotkanie rekrutacyjne. Szablon podania o pracę dla Specjalisty ds. Marketingu został przygotowany z myślą o osobach z wykształceniem wyższym, posiadających kilkuletnie doświadczenie w branży.


Pobierz CV Specjalista ds. Marketingu


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Specjalisty ds. Marketingu:

Wzór CV Specjalista ds. Marketingu

Wzór listu motywacyjnego Specjalista ds. Marketingu


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Specjalisty ds. Marketingu:

1. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Dokument powinien być napisany na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole złożyć własnoręczny podpis.

2. Na dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

3. Do podania dobrze jest dołączyć dobrze napisane Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć historię zatrudnienia, ukończone szkoły, przebyte szkolenia i opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

4. Pisząc podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na estetykę oraz formę wypowiedzi. Dokument nie powinien być zbyt długi, ma zawierać tylko niezbędne informacje, bez niepotrzebnych opisów.

5. Podanie o prace jest pisane i roznoszone z własnej woli, czyli nawet wtedy kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. List motywacyjny różni się tym, że jest on on pisany jako odpowiedź na ogłoszenie pracy.

6. Redagując podanie o pracę bezwzględnie trzeba podać stanowisko pracy na jakie chcemy aplikować.

7. Podanie o pracę zbudowane jest podobnie jak inne dokumenty formalne. Na górze umieszczamy nasze dane adresowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.


Podanie o pracę Specjalista ds. Marketingu