Wzór podania o pracę dla Sprzedawcy


Wzór podania o pracę SprzedawcaW podaniu o pracę należy zawrzeć prośbę o przyjęcie do pracy na określonym stanowisku. W przeciwieństwie do listu motywacyjnego, w podaniu można użyć ogólnych zwrotów grzecznościowych, bez konieczności zwracania się do konkretnej osoby. Szablon podania o pracę dla Sprzedawcy został opracowany z myślą o osobach komunikatywnych, odpowiedzialnych i uczciwych. Mile widziane jest średnie wykształcenie.


Pobierz CV Sprzedawca


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Sprzedawcy:

Wzór CV Sprzedawca

Wzór listu motywacyjnego Sprzedawca


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Sprzedawcy:

1. W nagłówku dokumentu powinno się wpisać miejscowość i datę, poniżej z lewej strony własne dane adresowe, po prawej stronie natomiast wpisujemy adresata.

2. Wbrew przekonaniu podanie o pracę oraz list motywacyjny to dwa różne dokumenty. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest uzupełnieniem Curriculum Vitae i opisem naszego doświadczenia zawodowego.

3. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Pismo powinno być napisane na komputerze oraz wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.

4. Dokument musi również zawierać dopisek o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

5. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest kłamstwo. Kłamstwo zostanie szybko wychwycone, a my narobimy sobie tylko wstydu.

6. W podaniu o pracę należy umieścić ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której adresujemy pismo jako: prezes, właściciel lub dyrektor.

7. Redagując podanie o pracę bezwzględnie należy podać nazwę stanowiska pracy na jakie chcemy aplikować.


Podanie o pracę Sprzedawca
Tagi: