Wzór podania o pracę dla Stażysty


Wzór podania o pracę StażystaPoprawne sformułowanie podania o pracę powinno zaowocować zaproszeniem na spotkanie rekrutacyjne. Osoby zainteresowane stażem w określonej firmie mogą skorzystać z szablonu podania o pracę dla Stażysty. Pracodawcy nie wymagają od kandydatów na to stanowisko doświadczenia zawodowego, gdyż stanowisko to samo w sobie polega na zdobywaniu wiedzy praktycznej. Mile widziane są osoby z cechami osobowości przydatnymi w branży.


Pobierz CV Stażysta


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Stażysty:

Wzór CV Stażysta

Wzór listu motywacyjnego Stażysta


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Stażysty:

1. W podaniu o pracę warto krótko i zwięźle opisać nasze cechy charakteru, umiejętności a także przymioty, które przekonają właściciela firmy do zatrudnienia nas.

2. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest kłamstwo. Kłamstwo będzie szybko wychwycone, a my narobimy sobie tylko wstydu.

3. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy pocztą elektroniczną, jednak najlepiej będzie samodzielnie zanieść dokument do firmy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.

4. Podanie o pracę jest podobne do innych dokumentów aplikacyjnych. Z samej góry umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej dane adresata pisma, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

5. Dokument powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Dokument powinien być napisany na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole złożyć własnoręczny podpis.

6. Podanie o pracę i list motywacyjny są to dwa różne dokumenty. Jest to duży błąd i może być źle odebrany przez przyszłego pracodawcę.

7. Podanie o pracę podobne w swej konstrukcji jest do innych pism aplikacyjnych. Z samej góry umieszczamy nasze dane adresowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.


Podanie o pracę Stażysta
Tagi: