Wzór podania o pracę dla Telemarketera


Wzór podania o pracę TelemarketerPodczas poszukiwania zatrudnienia, warto wykazać się inicjatywą, składając podanie o pracę. Istotne jest, aby zrobić to osobiście, gdyż pomoże to skojarzyć potencjalnemu pracodawcy dokument z konkretną osobą. Szablon podania o pracę dla Telemarketera został opracowany z myślą o osobach legitymujących się minimum średnim wykształceniem. Nierzadko wymagana jest również znajomość obsługi komputera i dobra dykcja.


Pobierz CV Telemarketer


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Telemarketera:

Wzór CV Telemarketer

Wzór listu motywacyjnego Telemarketer


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Telemarketera:

1. Do podania dobrze jest załączyć dobrze napisane CV i list motywacyjny. W dokumentach tych warto napisać: doświadczenie zawodowe, ukończone szkoły, przebyte kursy oraz opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

2. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Dokument powinien być napisany na komputerze oraz wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole własnoręcznie się podpisać.

3. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Dokument powinien być napisany na komputerze oraz wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.

4. W podaniu o pracę można umieścić ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której piszemy jako: prezes, właściciel czy specjalista ds. rekrutacji.

5. Tworząc podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na przejrzystość oraz zwięzłość wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać wyłącznie niezbędne informacje, bez zbędnych opisów.

6. Aby przekonać pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę o pracę, warto w piśmie przytoczyć nasze atuty, cechy charakteru oraz umiejętności przydatne w pracy.

7. Podanie o prace jest pismem, które jest wysyłane do pracodawcy wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Pismo powinno zawierać prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku pracy.


Podanie o pracę Telemarketer