Wzór podania o pracę dla Urzędnika


Wzór podania o pracę UrzędnikW odróżnieniu od listu motywacyjnego, w podaniu o pracę należy używać ogólnych zwrotów grzecznościowych, nie kierowanych do konkretnej osoby. Szablon podania o pracę dla Urzędnika został skonstruowany z myślą o kandydatach niekaralnych, legitymujących się wykształceniem wyższym. Pracodawcy zwracają szczególną uwagę na takie cechy jak: uczciwość, odpowiedzialność, komunikatywność, systematyczność i cierpliwość.


Pobierz CV Urzędnik


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Urzędnika:

Wzór CV Urzędnik

Wzór listu motywacyjnego Urzędnik


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Urzędnika:

1. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy pocztą elektroniczną, jednak najlepiej jest samodzielnie przynieść dokument do firmy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.

2. Podanie o prace jest pismem, które jest wysyłane do pracodawcy wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Pismo powinno zawierać prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

3. Pisząc podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na przejrzystość oraz formę wypowiedzi. Dokument nie powinien być zbyt długi, ma zawierać wyłącznie niezbędne informacje, bez zbędnych opisów.

4. Podanie o pracę powinno zawierać ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której adresujemy pismo jako: prezes, właściciel czy dyrektor.

5. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest pisanie nieprawdy. Kłamstwo będzie szybko zauważone, a my będziemy skreśleni już na samym starcie.

6. W podaniu o pracę warto krótko i zwięźle przywołać nasze cechy charakteru, umiejętności oraz argumenty, które przekonają pracodawcy do zatrudnienia nas.

7. Dokument musi również zawierać dopisek o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”


Podanie o pracę Urzędnik
Tagi: