Wzór podania o pracę dla Wychowawcy


Wzór podania o pracę WychowawcaDokumentacja aplikacyjna powinna być wolna od wszelakich błędów, jeśli ma odpowiednio spełnić swoje zadanie, czyli zachęcić potencjalnego pracodawcę do zaproszenia autor na rozmowę kwalifikacyjną. Szablon podania o pracę dla Wychowawcy został opracowany dla osób kreatywnych, odpowiedzialnych i charyzmatycznych. Mile widziane przez rekrutujących jest przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w zawodzie.


Pobierz CV Wychowawca


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Wychowawcy:

Wzór CV Wychowawca

Wzór listu motywacyjnego Wychowawca


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Wychowawcy:

1. Aby przekonać pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną, warto w piśmie przytoczyć nasze atuty, cechy charakteru i umiejętności przydatne w nowej pracy.

2. Do podania dobrze jest załączyć profesjonalnie napisane Curriculum Vitae i list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć doświadczenie zawodowe, przebieg edukacji, przebyte kursy i opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

3. Podanie o pracę podobne w swej budowie jest do innych pism aplikacyjnych. Na górze umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej dane adresata pisma, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

4. Podobnie jak w innych dokumentach aplikacyjnych nie należy kłamać oraz mijać się z prawdą. Kłamstwo będzie szybko zauważone, a my będziemy skreśleni już na samym starcie.

5. Dokument musi także zawierać dopisek o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

6. Nie powinno się traktować podania o pracę i listu motywacyjnego jako dwa podobne dokumenty. Jest to poważny błąd i może być źle odebrany przez przyszłego pracodawcę.

7. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Pismo powinno być napisane na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.


Podanie o pracę Wychowawca
Tagi: