CV Policjant

CV Policjant

Wzór CV dla Policjanta Osoba starająca się o etat w Policji powinna pamiętać, aby jego życiorys zawodowy zawierał informacje o ukończeniu szkoły policyjnej. Najważniejszymi cechami przemawiającymi za kandydatem są: uczciwość, nieposzlakowana opinia, rzetelność, samodzielność i zorganizowanie. Zdolność szybkiego reagowania i