Wzór życiorysu dla Mężczyzny


Wzór życiorysu dla MężczyznyŻyciorys opisowy często błędnie jest nazywany Curriculum Vitae czyli życiorysem zawodowym. Życiorys opisuje przebieg życia danej osoby od dnia urodzin aż do śmierci lub do dania dzisiejszego. Wzór życiorysu dla mężczyzny zawiera datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców wraz z ich wiekiem i wykonywanym zawodem, imiona i wiek rodzeństwa. Ponadto w dokumencie znajdują się informacje o wykształceniu oraz dokładny przebieg kariery zawodowej. Dalej opisano zainteresowania i plany na przyszłość danej osoby.


Pobierz życiorys dla mężczyzny


Zobacz inne wzory życiorysów:Życiorys dla Mężczyzny
Tagi: