Wzór życiorysu do Policji


Wzór życiorysu do PolicjiŻyciorys do policji jest oficjalnym dokumentem opisującym przebieg życia kandydata do policji. Dokument jest jednym z wielu pism potrzebnych przy staraniu się o przyjęcie do służby w policji. Wzór życiorysu zawiera informacji o miejscu i dacie urodzenia kandydata, statusie społeczny, stanie cywilny. Opisuje przebieg wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. W dokumencie opisano również zainteresowania kandydata oraz jego plany na przyszłość. Każdy życiorys musi zakończyć się własnoręcznym podpisem.


Pobierz życiorys do policji


Zobacz inne wzory życiorysów:Życiorys do Policji
Tagi: