Wzór życiorysu do Straży Miejskiej


Wzór życiorysu do Straży MiejskiejŻyciorys to oficjalny dokument opisujący przebieg życia od dnia narodzin do śmierci. Wzór życiorysu do straży miejskiej jest skierowany do kandydatów do pracy w straży miejskiej. Dokument opisuje przebieg życia, miejsce i datę urodzenia, liczbę rodzeństwa oraz imiona i nazwiska rodziców wraz z wykształceniem i wykonywanym zawodem. Dalej opisane są przebyte szkoły oraz doświadczenie zawodowe. W życiorysie zamieszczono również plany na przyszłość oraz zainteresowania. Na końcu pospisujemy odręcznie dokument.


Pobierz życiorys do straży miejskiej


Zobacz inne wzory życiorysów:Życiorys do Straży Miejskiej
Tagi: