Kim jest tłumacz języka migowego?

Kim jest tłumacz języka migowego?

1. Zadania i czynności robocze. Podstawowym zadaniem tłumacza języka migowego jest objaśnienie osobie niesłyszącej, głuchej mowy ludzi słyszących. Tłumacz jest przede wszystkim potrzebny tym osobom, które nie opanowały do końca, perfekcyjnie, biegle języka migowego. Nie zawsze jest możliwe odczytywanie słów