Wzór podania o pracę dla Operatora Wózka Widłowego


Wzór podania o pracę Operator Wózka WidłowegoPoprawne skonstruowanie podania o pracę powinno zaowocować zaproszeniem jego autora na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby pragnące skorzystać z szablonu podania o pracę dla Operatora Wózka Widłowego powinny legitymować się certyfikatem ukończenia odpowiedniego kursu. Potencjalni pracodawcy poszukują kandydatów odpowiedzialnych, samodzielnych i zorganizowanych. Mile widziane jest udokumentowane doświadczenie w pracy.


Pobierz CV Operator Wózka Widłowego


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Operatora Wózka Widłowego:

Wzór CV Operator Wózka Widłowego

Wzór listu motywacyjnego Operator Wózka Widłowego


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Operatora Wózka Widłowego:

1. Nagłówek dokumentu powinien zawierać miejscowość i datę, dalej z lewej strony dane adresowe kandydata, poniżej po prawej dane adresata pisma.

2. W podaniu o pracę warto krótko i zwięźle przywołać nasze cechy charakteru, umiejętności a także przymioty, które przekonają pracodawcy do zatrudnienia nas.

3. Dokument powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Dokument powinien być napisany na komputerze oraz wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.

4. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

5. Wbrew przekonaniu podanie o pracę oraz list motywacyjny to dwa różne pisma. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest uzupełnieniem Curriculum Vitae i opisem naszych umiejętności.

6. Nie należy traktować podania o pracę i listu motywacyjnego jako dwa podobne dokumenty. Jest to duży błąd i może zostać źle odebrany przez pracodawcę.

7. Redagując podanie o pracę bezwzględnie trzeba podać nazwę stanowiska pracy na jakie chcemy aplikować.


Podanie o pracę Operator Wózka Widłowego