CV Dyrektor ds. Marketingu

Wzór CV dla Dyrektoar ds. Marketingu:

Wzór CV Dyrektor ds. Marketingu
pobierz

Zobacz inne dokumenty aplikacyjne:

Wzór listu motywacyjnego Dyrektor ds. Marketingu

Wzór podania o pracę Dyrektor ds. Marketingu

Jak napisać profesjonalny wzór CV:

1. Przed przystąpieniem do pisania CV trzeba przeprowadzić wstępną autoanalizę, w której należy przyjrzeć się własnej osobie i odpowiedzieć sobie na pytanie czego wymaga od nas przyszły pracodawca.

2. Trzeba dbać o powagę dokumentu i nie zamieszczać śmiesznych adresów poczty elektronicznej, na przykład: kubus12@, ladnalaska@ czy z końcówką @buziaczki.pl. Adres e-mail powinien mieć następującą formę: imie.nazwisko@adres.pl

3. Osoby z małym doświadczeniem, uczniowie, studenci lub absolwenci powinni zawrzeć informacje o przebytych szkoleniach, wyjazdach naukowych, przyznanych stypendiach czy działalności studenckiej.

4. Doświadczenie zawodowe wpisujemy w kolejności odwrotnie chronologicznej. Należy napisać zakres dat pracy, piastowane stanowisko i zakres obowiązków.

5. CV funkcjonalne jest dokumentem, w którym najważniejsze są posiadane umiejętności kandydata zdobyte u wcześniejszych pracodawców. Ważne jest ich udokumentowanie i poparcie, gdzie je nabyliśmy i wykorzystywali.

6. Nie można jednego wzoru Curriculum Vitae dopasować do każdego ogłoszenia pracy. Jest to dokument unikalny, który musi być dopasowany do konkretnej oferty pracy oraz dla konkretnej osoby.

7. Niedopuszczalne są błędy stylistyczne czy językowe.

Pomoc w redagowaniu: www.pgkielce.pl

Do porawyPrzecięnyŚredniDobryBardzo dobry (Liczba ocen: 3, średnia ocena: 5,00/5)
Loading...

Comments are closed.