Wzór CV dla Dziennikarza


Wzór CV DziennikarzDokumentem aplikacyjnym, w którym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące wykształcenia i kariery zawodowej kandydata jest życiorys zawodowy. Schemat CV dla Dziennikarza został stworzony z myślą o osobach zainteresowanych pracą w mediach. Największe szanse na zatrudnienie mają absolwenci kierunków humanistycznych, którzy ukończyli studia wyższe. Znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem.


Pobierz CV Dziennikarz


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Dziennikarza:

Wzór listu motywacyjnego Dziennikarz

Wzór podania o pracę Dziennikarz


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Dziennikarza:

1. Opracowując CV trzeba zwrócić uwagę na estetykę dokumentu. Nie powinno się używać nadmiernie różnych kolorów czcionki, kursywy i ozdobników graficznych.

2. Osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym powinny wpisać tylko te prace i umiejętności, które są tożsame lub zbieżne z stanowiskiem pracy, na które obecnie aplikują.

3. Pisząc informacje o językach obcych nie wystarczy napisać, że zna się np. język francuski. Trzeba określić dokładny stopień znajomości języka.

4. Wyróżnia się trzy typy CV: CV funkcjonalne, chronologiczne oraz hybrydowe. Można się również spotkać z dokumentem artystycznym, który jest przeznaczony tylko dla takich zawodów twórczych jak: grafik, architekt czy projektant.

5. Tworząc własne CV nie powinno się ufać wzorom ściągniętym z internetu i powielać innych wzorów. CV jest dokumentem indywidualnym.

6. Słownictwo w CV musi być zwięzłe i klarowne. Nie można używać specjalistycznego języka, zrozumiałego tylko dla wąskiej grupy ekspertów, niedopuszczalne jest również słownictwo potoczne czy niedbałe.

7. W dokumentach rekrutacyjnych niedozwolone jest kłamstwo. Należy zamieszczać tylko i wyłącznie prawdziwe informacje o swej osobie. Nie należy ubarwiać swojego życiorysu. Gdy kłamstwo wyjdzie na jaw, najemy się wstydu i będziemy skreśleni z listy.


CV Dziennikarz