Wzór listu motywacyjnego dla Dziennikarza


Wzór listu motywacyjnego DziennikarzList motywacyjny jest istotnym dodatkiem do życiorysu zawodowego. Informacje w nim zawarte są uzupełnieniem lub rozwinięciem kwestii zawartych w CV. Szablon listu motywacyjnego dla Dziennikarza został przygotowany dla osób zainteresowanych pracą w wydawnictwach, redakcjach pism, gazet, w stacjach telewizyjnych lub w portalach internetowych. Szanse na zatrudnienie mają kandydaci odpowiedzialni, elokwentni, spostrzegawczy i potrafiący kojarzyć fakty.


Pobierz list motywacyjny Dziennikarz


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Dziennikarza:

Wzór CV Dziennikarz

Wzór podania o pracę Dziennikarz


Jak napisać profesjonalny wzór listu motywacyjnego dla Dziennikarza:

1. Ważne jest aby po wydrukowaniu wzoru listu motywacyjnego przeczytać go jeszcze raz lub dać domownikom do przejrzenia. W razie błędów należy je bezzwłocznie poprawić.

2. Na końcu listu motywacyjnego należy wstawić klauzulę o możliwości przetwarzania naszych danych osobowych do potrzeb rekrutacji. Przykładowy zwrot: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

3. Prawy górny róg dokumentu zawiera datę i miejscowość, poniżej wpisz adresata pisma: funkcję osoby do której piszesz, np. Pełnomocnik ds. personalnych oraz nazwę i adres firmy. Jeżeli jest ci znane, wpisz także imię i nazwisko osoby prowadzącej rekrutację.

4. Treść listu motywacyjnego należy rozpocząć zwrotem do adresata „Szanowna Pani/ Szanowny Panie”.

5. W liście motywacyjnym warto opisać swoje cechy charakteru, które będą pomocne przy wykonywaniu nowych obowiązków. Warto poprzeć to przykładami.

6. List motywacyjny opisuje wiele zagadnień w tym przebieg kariery zawodowej oraz plany na przyszłość w danej pracy.

7. List motywacyjny jest to dokument oficjalny, dlatego trzeba zadbać o jego właściwą budowę. Na górze umieszcza się miejscowość wraz z datą, poniżej po lewej stronie dane adresowe aplikanta, po prawej natomiast adresata dokumentu. Dalej znajduje się właściwa treść listu. Warto pamiętać, aby po wydrukowaniu odręcznie podpisać pismo.


List motywacyjny Dziennikarz