Wzór życiorysu do Liceum


Wzór życiorysu do LiceumWzór życiorysu został przygotowany dla osób, które uczą się w liceum lub ukończyli naukę w gimnazjach i planują kandydować do liceum. Życiorys do liceum został opracowany przez ekspertów. Dokument opisuje przebieg życia czyli datę i miejsce urodzenia, dane osobowe, wiek i zawód rodziców, imiona i wiek rodzeństwa, ukończone szkoły, zainteresowania i plany na przyszłość. Bardzo ważnym elementem każdego życiorysu jest podpis, który musi być złożony własnoręcznie. Powinien on być umieszczony po prawej stronie na dole dokumentu.


Pobierz życiorys do liceum


Zobacz inne wzory życiorysów:Życiorys do Liceum
Tagi: