Wzór podania o pracę dla Agenta Ubezpieczeniowego


Wzór podania o pracę Agent UbezpieczeniowyW podaniu o pracę należy umieścić prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy. Warto przedłożyć argumenty przemawiające za daną kandydaturą. Szablon podania o pracę dla Agenta Ubezpieczeniowego został opracowany pod kątem kandydatów legitymujących się minimum średnim wykształceniem, którzy wykazują zdolności negocjacyjne i perswazyjne. Mile widziana będzie znajomość technik sprzedażowych i obsługi komputera.


Pobierz CV Agent Ubezpieczeniowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Agenta Ubezpieczeniowego:

Wzór CV Agent Ubezpieczeniowy

Wzór listu motywacyjnego Agent Ubezpieczeniowy


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Agenta Ubezpieczeniowego:

1. Podanie o pracę najlepiej zanieść osobiście do pracodawcy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Gdy nie ma takiej możliwości można wysłać zestaw dokumentów listownie lub elektronicznie.

2. Ważne jest aby pisząc podanie o pracę nie zapomnieć podać dokładną nazwę stanowiska pracy na jakie aplikujemy.

3. Podanie o pracę należy wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. Dokument zawiera prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku pracy.

4. Podanie o pracę powinno zawierać ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której kierujemy dokument jako: prezes, właściciel czy specjalista ds. rekrutacji.

5. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

6. Podanie o pracę zbudowane jest podobnie jak inne dokumenty aplikacyjne. Na górze umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

7. W podaniu o pracę warto krótko i zwięźle przywołać nasze cechy charakteru, umiejętności oraz przymioty, które przekonają adresata do przyjęcia nas.


Podanie o pracę Agent Ubezpieczeniowy