Wzór podania o pracę dla Blacharza Samochodoweg


Wzór podania o pracę Blacharz SamochodowyPrzedłożenie przez aplikującego dokumentu niewymagalnego podczas procesu rekrutacji sygnalizuje jego zaangażowanie i umiejętność przejmowania inicjatywy. Szablon podania o pracę dla Blacharza Samochodowego został opracowany z myślą kandydatach odpowiedzialnych, systematycznych, dokładnych i spostrzegawczych. Duże szanse na zatrudnienie mają osoby, które posiadają doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.


Pobierz CV Blacharz Samochodowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Blacharza Samochodowego:

Wzór CV Blacharz Samochodowy

Wzór listu motywacyjnego Blacharz Samochodowy


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Blacharza Samochodowego:

1. Podanie o pracę i list motywacyjny są dwoma różnymi dokumentami. Jest to duży błąd i może być źle odebrany przez pracodawcę.

2. Na dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

3. Nagłówek pisma winien zawierać miejscowość i datę, dalej po lewej stronie dane adresowe kandydata, poniżej z prawej dane adresata dokumentu.

4. Podanie o prace jest pisane i roznoszone z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. W odróżnieniu list motywacyjny jest odpowiedzią na ogłoszenie pracy.

5. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę oraz list motywacyjny to dwa różne dokumenty. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest rozwinięciem Curriculum Vitae i charakterystyką naszych umiejętności.

6. Redagując podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na estetykę oraz zwięzłość wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać tylko niezbędne informacje, bez niepotrzebnych opisów.

7. Podanie o pracę najlepiej przynieść osobiście do pracodawcy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Gdy nie ma takiej możliwości najlepiej wysłać zestaw dokumentów listownie lub elektronicznie.

Na podstawie: eBielskoBiala.pl


Podanie o pracę Blacharz Samochodowy