Wzór podania o pracę dla Dentysty


Wzór podania o pracę DentystaDokumentem składanym wyłącznie z inicjatywy aplikującego jest podanie o pracę. Szablon podania o pracę dla Dentysty został stworzony z myślą o osobach legitymujących się wykształceniem wyższym stomatologicznym. Potencjalni pracodawcy preferują kandydatów odznaczających się precyzją, doskonałym wzrokiem i widzeniem przestrzennym. Mile widziane na tym stanowisku są osoby odpowiedzialne i komunikatywne.


Pobierz CV Dentysta


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Dentysty:

Wzór CV Dentysta

Wzór listu motywacyjnego Dentysta


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Dentysty:

1. Dokument powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Pismo powinno być napisane na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.

2. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest kłamstwo. Kłamstwo będzie szybko zauważone, a my będziemy skreśleni już na samym początku.

3. Razem z podaniem o pracę warto napisać CV i list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć doświadczenie zawodowe, przebieg edukacji, przebyte kursy i opis naszych umiejętności potwierdzonych faktami z życia.

4. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

5. Podanie o prace jest pismem, które jest wysyłane do pracodawcy wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Dokument powinien zawierać prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

6. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę i list motywacyjny to dwa różne dokumenty aplikacyjne. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest uzupełnieniem Curriculum Vitae i charakterystyką naszych umiejętności.

7. Podanie o pracę najlepiej zanieść osobiście do pracodawcy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Gdy nie ma takiej możliwości najlepiej wysłać zestaw dokumentów listownie lub elektronicznie.


Podanie o pracę Dentysta
Tagi: