Wzór podania o pracę dla Kosmetyczki


Wzór podania o pracę KosmetyczkaPodanie o pracę jest bardzo często mylone z innym dokumentem aplikacyjnym, mianowicie z listem motywacyjnym. Te dwa pisma różnią się jednak od siebie. Szablon podania o pracę dla Kosmetyczki został stworzony z myślą o absolwentkach szkół policealnych lub wyższych, które kształciły się na kierunku kosmetologia. Mile widziane na tym stanowisku są takie cechy jak punktualność, odpowiedzialność i wysoka kultura osobista.


Pobierz CV Kosmetyczka


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Kosmetyczki:

Wzór CV Kosmetyczka

Wzór listu motywacyjnego Kosmetyczka


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Kosmetyczki:

1. Aby przekonać pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę o pracę, warto w piśmie przywołać nasze atuty, cechy charakteru oraz umiejętności przydatne w pracy.

2. W podaniu o pracę należy umieścić ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której piszemy jako: prezes, właściciel lub dyrektor.

3. Ważne jest aby w trakcie pisania podania o pracę nie zapomnieć podać dokładnej nazwy stanowiska pracy na jakie aplikujemy.

4. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Dokument powinien zawierać prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku pracy.

5. Nie należy traktować podania o pracę i listu motywacyjnego jako dwa tożsame dokumenty. Jest to duży błąd i może być źle odebrany przez pracodawcę.

6. Dokument musi także zawierać dopisek o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

7. Wbrew przekonaniu podanie o pracę i list motywacyjny to dwa różne dokumenty. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o zatrudnienie, a to drugie jest uzupełnieniem Curriculum Vitae i opisem naszych umiejętności.


Podanie o pracę Kosmetyczka