Wzór podania o pracę dla Księgowego


Wzór podania o pracę KsięgowyPodanie o pracę ma na celu poinformowanie pracodawcy o chęci objęcia danego stanowiska oraz przekazanie mu podstawowych informacji, które związane są z życiem zawodowym aplikującego. Schemat podania o pracę dla Księgowego został stworzony z myślą o kandydatach posiadających wykształcenie ekonomiczne. Preferowani są absolwenci szkół wyższych. Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby samodzielne, cierpliwe i zorganizowane.


Pobierz CV Księgowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Księgowego:

Wzór CV Księgowy

Wzór listu motywacyjnego Księgowy


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Księgowego:

1. Wbrew przekonaniu podanie o pracę i list motywacyjny to dwa różne pisma. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o zatrudnienie, a to drugie jest rozwinięciem CV i opisem naszego doświadczenia zawodowego.

2. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest pisanie nieprawdy. Kłamstwo zostanie szybko wychwycone, a my narobimy sobie tylko wstydu.

3. Razem z podaniem o pracę warto napisać Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć doświadczenie zawodowe, przebieg edukacji, przebyte kursy oraz opis naszych umiejętności potwierdzonych faktami z życia.

4. Dokument powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Dokument powinien być napisany na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole złożyć własnoręczny podpis.

5. Nagłówek dokumentu powinien zawierać miejscowość i datę, dalej po lewej stronie dane adresowe kandydata, poniżej po prawej dane adresata dokumentu.

6. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Pismo powinno być napisane na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole złożyć własnoręczny podpis.

7. Tworząc podanie o pracę należy zwrócić uwagę na estetykę oraz formę wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać tylko niezbędne informacje, bez zbędnych opisów.


Podanie o pracę Księgowy
Tagi: