Wzór podania o pracę dla Pracownika Biurowego


Wzór podania o pracę Pracownik BiurowyPodanie o pracę powinno zawierać informacje o stanowisku na które aplikuje jego autor, a także uzasadnienie jego przekonania, że jest na to stanowisko najlepszym kandydatem. Szablon podania o pracę dla Pracownika Biurowego został stworzony z myślą o osobach posiadających wykształcenie wyższe z zakresu administracji. Dla rekrutujących bardzo istotnymi cechami są: odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność i samodzielność.


Pobierz CV Pracownik Biurowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Pracownika Biurowego:

Wzór CV Pracownik Biurowy

Wzór listu motywacyjnego Pracownik Biurowy


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Pracownika Biurowego:

1. Redagując podanie o pracę należy zwrócić uwagę na estetykę oraz zwięzłość wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać tylko niezbędne informacje, bez niepotrzebnych opisów.

2. Razem z podaniem o pracę warto napisać Curriculum Vitae i list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć doświadczenie zawodowe, ukończone szkoły, przebyte kursy i opis naszych umiejętności potwierdzonych faktami z życia.

3. Podanie o pracę jest podobne do innych dokumentów aplikacyjnych. Na górze umieszczamy nasze dane adresowe, poniżej dane adresata pisma, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

4. Wbrew przekonaniu podanie o pracę i list motywacyjny to dwa oddzielne dokumenty aplikacyjne. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest uzupełnieniem Curriculum Vitae i charakterystyką naszego doświadczenia zawodowego.

5. Podanie o pracę najlepiej przynieść osobiście do pracodawcy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Gdy nie ma takiej możliwości można wysłać dokument listownie lub elektronicznie.

6. Podanie o pracę powinno zawierać ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której kierujemy dokument jako: prezes, właściciel lub specjalista ds. rekrutacji.

7. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest pisanie nieprawdy. Kłamstwo będzie szybko zauważone, a my będziemy skreśleni już na samym początku.


Podanie o pracę Pracownik Biurowy