Wzór podania o pracę dla Ratownika


Wzór podania o pracę RatownikElementy doświadczenia, wykształcenia i osobistych preferencji, które mogą być istotne dla potencjalnego pracodawcy powinny znaleźć się w podaniu o pracę. Jest to dokument przygotowywany wyłącznie z własnej inicjatywy aplikującego. Szablon podania o pracę dla Ratownika został opracowany pod kątem osób posiadających odpowiednie uprawnienia, a także, przynajmniej jeden z patentów: żeglarski, motorowodny lub sterniczy.


Pobierz CV Ratownik


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Ratownika:

Wzór CV Ratownik

Wzór listu motywacyjnego Ratownik


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Ratownika:

1. Wbrew przekonaniu podanie o pracę oraz list motywacyjny to dwa oddzielne dokumenty aplikacyjne. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest uzupełnieniem CV i charakterystyką naszego doświadczenia zawodowego.

2. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest kłamstwo. Kłamstwo będzie szybko wychwycone, a my narobimy sobie tylko wstydu.

3. Podanie o pracę zbudowane jest podobnie jak inne dokumenty aplikacyjne. Z samej góry umieszczamy nasze dane adresowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

4. Nie powinno się traktować podania o pracę i listu motywacyjnego jako dwa tożsame dokumenty. Jest to duży błąd i może być źle odebrany przez pracodawcę.

5. Podobnie jak w innych dokumentach aplikacyjnych nie należy kłamać oraz mijać się z prawdą. Kłamstwo zostanie szybko wychwycone, a my będziemy skreśleni już na samym starcie.

6. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. Dokument powinien zawierać prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

7. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Dokument powinien być napisany na komputerze oraz wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole złożyć własnoręczny podpis.


Podanie o pracę Ratownik
Tagi: