Wzór podania o pracę dla Technika Farmacji


Wzór podania o pracę Technik FarmacjiPodanie o pracę powinno być sporządzane z rozmysłem. Należy umieścić w nim tylko najistotniejsze informacje, aby nie zajmowało więcej niż jedną stronę A4. Nie wolno zapomnieć zawrzeć w nim prośby o przyjęcie do pracy na określone stanowisko. Szablon podania o pracę dla Technika Farmacji został przygotowany z myślą o osobach posiadających minimum średnie wykształcenie, a także doświadczenie zawodowe.


Pobierz CV Technik Farmacji


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Technika Farmacji:

Wzór CV Technik Farmacji

Wzór listu motywacyjnego Technik Farmacji


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Technika Farmacji:

1. Wbrew przekonaniu podanie o pracę oraz list motywacyjny to dwa różne pisma. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o zatrudnienie, a to drugie jest rozwinięciem CV i charakterystyką naszego doświadczenia zawodowego.

2. Razem z podaniem o pracę warto napisać Curriculum Vitae i list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć historię zatrudnienia, ukończone szkoły, przebyte kursy oraz opis naszych umiejętności potwierdzonych faktami z życia.

3. Podanie o prace jest pisane i roznoszone z własnej woli, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. W odróżnieniu list motywacyjny jest odpowiedzią na ogłoszenie pracy.

4. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Dokument powinien być napisany na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole własnoręcznie się podpisać.

5. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest pisanie nieprawdy. Kłamstwo zostanie szybko zauważone, a my narobimy sobie tylko wstydu.

6. Podanie o pracę jest podobne do innych dokumentów aplikacyjnych. Z samej góry umieszczamy nasze dane adresowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

7. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”


Podanie o pracę Technik Farmacji