Wzór CV dla Kierownika Budowy


Wzór CV Kierownik BudowyWszystkie zawarte w życiorysie zawodowym informacje będą cenną wskazówką dla osoby rekrutującej. Szablon Curriculum Vitae dla Kierownika Budowy został opracowany pod kątem osób wyróżniających się analitycznym myśleniem i zdolnościami przywódczymi. Osoby zainteresowane tym stanowiskiem powinny odznaczać się wyższym wykształceniem, a także znajomością prawa budowlanego. Mile widziane jest doświadczenie w branży.


Pobierz CV Kierownik Budowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Kierownika Budowy:

Wzór listu motywacyjnego Kierownik Budowy

Wzór podania o pracę Kierownik Budowy


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Kierownika Budowy:

1. Pisząc CV powinno się napisać o kwalifikacjach zawodowych a także osiągnięciach. W tej części pisma powinny się znaleźć dane o językach obcych, przebytych kursach, czy też o zdobytych uprawnieniach.

2. Nie można jednego wzoru CV dopasować do każdego ogłoszenia o pracę. Jest to dokument unikalny, który musi być dopasowany dla danej oferty pracy i dla konkretnej osoby.

3. Aby zredagować skuteczne CV trzeba najpierw dobrze poznać samego siebie. Trzeba poznać jakie posiadamy dobre i złe cechy, co jest naszymi atutami, a także co jest naszymi niedoskonałościami.

4. Słownictwo w CV musi być zwięzłe i klarowne. Nie powinno się stosować specjalistycznego języka, niezrozumiałego dla większości odbiorców, niedopuszczalne jest również słownictwo potoczne lub niedbałe.

5. CV nie jest dokumentem uniwersalnym lecz naszą autopromocją, która musi zainteresować pracodawcę. Dobre CV ma wyróżniać aplikanta spośród innych kandydatów, podkreślając jego predyspozycje i kwalifikacje.

6. Niedozwolone jest przekręcanie nazw lub negatywne opinie o wcześniejszych pracodawcach.

7. Curriculum Vitae hybrydowe jest połączeniem CV funkcjonalnego i chronologicznego. Jest to forma, która może dać największe możliwości dla kandydata, gdyż pozwala łączyć umiejętności kandydata wraz z jego historią pracy.


CV Kierownik Budowy