Wzór podania o pracę dla Kierownika Budowy


Wzór podania o pracę Kierownik BudowyJeżeli osoba poszukująca pracy, chce pracować w zakładzie, który aktualnie nie prowadzi rekrutacji, może on skorzystać z podania o pracę. Szablon podania o pracę dla Kierownika Budowy został opracowany z myślą o osobach posiadających wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki to budownictwo architektura. Pracodawcy zatrudniają kandydatów odpowiedzialnych, samodzielnych, spostrzegawczych, ze zdolnościami przywódczymi.


Pobierz CV Kierownik Budowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Kierownika Budowy:

Wzór CV Kierownik Budowy

Wzór listu motywacyjnego Kierownik Budowy


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Kierownika Budowy:

1. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

2. Tworząc podanie o pracę należy zwrócić uwagę na przejrzystość oraz formę wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać wyłącznie najpotrzebniejsze informacje, bez niepotrzebnych opisów.

3. Podanie o pracę jest podobne do innych dokumentów aplikacyjnych. Z samej góry umieszczamy nasze dane adresowe, poniżej dane adresata pisma, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

4. Podanie o pracę i list motywacyjny są to dwa różne pisma. Jest to poważny błąd i może zostać źle odebrany przez przyszłego pracodawcę.

5. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę oraz list motywacyjny to dwa oddzielne pisma. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest rozwinięciem CV i opisem naszych umiejętności.

6. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy listem, jednak najlepiej będzie samodzielnie dostarczyć dokument do firmy, tak aby mieć możliwość wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.

7. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. Pismo powinno zawierać prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy.


Podanie o pracę Kierownik Budowy