Wzór listu motywacyjnego dla Asystentki


Wzór listu motywacyjnego AsystentkaAsystentka powinna biegle posługiwać się przynajmniej dwoma językami obcymi, a także umieć obsługiwać różnego rodzaju urządzenia biurowe i przede wszystkim komputer. Szablon listu motywacyjnego dla Asystentki został opracowany z myślą o osobach odpowiedzialnych, samodzielnych, systematycznych i przede wszystkim zorganizowanych. Potencjalni pracodawcy preferują kandydatki z doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku.


Pobierz list motywacyjny Asystentka


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Asystentki:

Wzór CV Asystentka

Wzór podania o pracę Asystentka


Jak napisać profesjonalny wzór listu motywacyjnego dla Asystentki:

1. List motywacyjny powinien opisywać cechy charakteru aplikanta, które będą pomocne przy wykonywaniu obowiązków w nowym miejscu pracy. Warto poprzeć to przykładami.

2. List motywacyjny powinien zawierać informacje o jakie stanowisko się ubiegamy, gdzie znalazło się ogłoszenie pracy oraz co ważne warto podać nr referencyjny jeśli jest wymagany przez pracodawcę. Będzie to pomocne w dużych firmach, gdzie prowadzona jest ciągła rekrutacja.

3. Pismo nie jest powieleniem CV. Są to dwa całkiem różne pisma, które nie mogą się powielać, a wzajemnie uzupełniać. Oba te pisma są kompletem dokumentów rekrutacyjnych.

4. Ważne jest aby informacje zawarte w dokumencie były zbieżne z wymaganiami ustalonymi przez pracodawcę. Nie może być takiej sytuacji, że piszemy o znajomości języka niemieckiego, kiedy pracodawca wymaga od nas biegłej znajomości angielskiego.

5. W liście motywacyjnym warto opisać nasze dobre cechy wraz z informacjami co umiemy i w jaki sposób pomoże to naszej firmie lub przyczyni się do lepszej pracy.

6. Długość listu motywacyjnego nie powinna przekraczać jednej kartki. W uzasadnionych przypadkach, gdy kandydat posiada doświadczenie doświadczenie i wiele cech może zawrzeć dokument na dwóch kartkach.

7. List motywacyjny nie jest dokumentem tożsamym z Curriculum Vitae. Są to dwa różne dokumenty, które razem stanowią komplet dokumentów aplikacyjnych.


List motywacyjny Asystentka
Tagi: