Wzór listu motywacyjnego dla Elektryka


Wzór listu motywacyjnego ElektrykDokument aplikacyjny, znany pod nazwą listu motywacyjnego, zawiera rozszerzenie lub uzupełnienie kwestii zawartych w życiorysie zawodowym. Szablon listu motywacyjnego dla Elektryka został opracowany w myślą o kandydatach legitymujących się wykształceniem kierunkowym, a także doświadczeniem zawodowym. Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby odpowiedzialne, spostrzegawcze, ze zdolnościami do analitycznego myślenia.


Pobierz list motywacyjny Elektryk


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Elektryka:

Wzór CV Elektryk

Wzór podania o pracę Elektryk


Jak napisać profesjonalny wzór listu motywacyjnego dla Elektryka:

1. List motywacyjny nie jest drugim CV. Dokument ten uzupełnia, a nie opisuje CV. Opisuje się w nim nasze osiągnięcia lub motywację.

2. List motywacyjny stanowi uzupełnienie Curriculum Vitae. Dokument winien zawierać opis doświadczenia i umiejętności wraz z przykładami ich wykorzystania oraz własne plany na przyszłość.

3. W dzisiejszych czasach dokumenty aplikacyjne wysyła się za pośrednictwem internetu. Jest to najwygodniejsza forma dla pracownika oraz dla pracodawcy. Adres poczty z jakiej wysyłamy dokumenty powinien być imienny. Najlepiej aby miał formę imie.nazwisko@nazwa.pl. Nie należy wysyłać dokumentów z adresów typu laleczka69@, pwelek@ czy @cukiereczki.pl

4. List motywacyjny obok CV wchodzi w skład dokumentów aplikacyjnych, które są wymagane przez większość firm.

5. Tworząc list motywacyjny warto zwrócić szczególnie uwagę na język. Powinien być zwięzły i jasny. Nie powinien być kolokwialny lub zbyt specjalistyczny.

6. Dokument nie jest powieleniem Curriculum Vitae. Są to dwa całkiem różne dokumenty, które nie mogą się powielać, a powinny wzajemnie uzupełniać. Razem mają stanowić komplet dokumentów rekrutacyjnych.

7. List motywacyjny powinien kończyć się podziękowaniem i chęcią spotkania się na rozmowie kwalifikacyjnej.


List motywacyjny Elektryk
Tagi: