Wzór podania o pracę dla Fryzjera


Wzór podania o pracę FryzjerPrzygotowując podanie o pracę, aplikujący musi skupić się na swoich najważniejszych atutach. Dokument nie powinien zawierać rozległych opisów pochwalnych, lecz krótką, acz treściwą informację o kandydacie. Szablon podania o pracę dla Fryzjera został przygotowany z myślą o osobach legitymujących się wykształceniem średnim technicznym, które posiadają kilkuletnią praktykę w zawodzie. Mile widziane są osoby odpowiedzialne i komunikatywne.


Pobierz CV Fryzjer


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Fryzjera:

Wzór CV Fryzjer

Wzór listu motywacyjnego Fryzjer


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Fryzjera:

1. Tworząc podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na przejrzystość i zwięzłość wypowiedzi. Dokument nie powinien być zbyt długi, ma zawierać tylko najpotrzebniejsze informacje, bez niepotrzebnych opisów.

2. Podanie o pracę należy wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Dokument powinien zawierać prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku pracy.

3. Podanie o pracę powinno zawierać ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której kierujemy dokument jako: prezes, właściciel czy dyrektor.

4. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Dokument powinien być napisany na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole złożyć własnoręczny podpis.

5. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę oraz list motywacyjny to dwa różne pisma. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest uzupełnieniem CV i opisem naszego doświadczenia zawodowego.

6. Podanie o pracę zbudowane jest podobnie jak inne dokumenty aplikacyjne. Na górze umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej dane adresata pisma, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

7. Nie można traktować podania o pracę i listu motywacyjnego jako dwa tożsame dokumenty. Jest to duży błąd i może zostać źle odebrany przez pracodawcę.

Opracowano przy współpracy z www.fryzjerwokulski.pl


Podanie o pracę Fryzjer
Tagi: